Jawatan Kosong Pengarah di Universiti Kebangsaan Malaysia

Jawatan kosong Universiti Kebangsaan Malaysia terkini bulan Mei 2016. Sukacita dimaklumkan, terdapat kekosongan jawatan UKM seperti dibawah ini.

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia Mei 2016

Sertai UKM, salah satu daripada Universiti Penyelidikan Utama di Malaysia sebagai Pengarah Yayasan Canselor di Kampus kami di Bangi, Selangor.
JAWATAN : PENGARAH (YAYASAN CANSELOR)

LATAR BELAKANG
Yayasan Canselor membantu Naib Canselor untuk membangunkan idea bernas, melaksanakan akfiviti dan perkongsian pintar bagi mewujudkan inovasi dan menguruskan dana yang mampan. Yayasan Canselor bekerjasama dengan pihak industri, agensi kerajaan, NGO dan filantropi untuk menangani masalah sosial, ekonomi, alam sekitar ser’ra Iain-lain keperluan
masyarakat, negara dan wilayah yang sesuai.

Beberapa bidang yang dibiayai oleh dana-dana luar, geran dan sumbangan adalah merupakan hasil daripada penubuhan kursi endowmen bagi bidang kajian nich UKM, penciptaan ilmu untuk manfaat bersama, program-program yang memberi impak kepada masyarakat, sokongan infrastruktur dan pelbagai inisiatif yang menarik.

TANGGUNGJAWAB
1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan strategi bagi kempen dan akfiviti penjanaan dana yang efektif daripada pelbagai sumber - industri, agensi kerajaan, yayasan atau filantropi bagi mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Pengurusan Universiti, termasuk:
o Meramal dan menilai kempen dan aktivifi penjanaan dana yang berpotensi;
o Mengenalpasti dan membangunkan prospek penyumbang; dan
o Mengikuti perkembangan dan peka kepada perubahan sekeliling berkait penjanaan dana.

2. Mengurus dan mengoperasikan strategi bagi mencapai sasaran penjanaan dana serta memberikan saranan bagaimana kaedah tersebut dapat diterapkan di institusi.

3. Membangunkan kapasifi kepimpinan penjanaan dana dalam institusi, menghasilkan bahan-bahan atau dokumentasi berkaitan permintaan dana dan melatih kakitangan universifi untuk sentiasa berinisiatif dalam penjanaan dana.

4. Mengurus pentadbiran dengan cekap serta membangunkan mekanisme pelaporan, pemantauan dan dokumentasi yang telus dan jelas bagi aktivifi penjanaan dan pengurusan dana.

KELAYAKAN
Calon tersebut hendaklah merupakan individu yang bermatlamat, bermotivasi finggi, proakfif dan tekun dalam pelaksanaan, mempunyai minat yang tinggi dan berpengalaman dalam bidang kerjasama dan penjanaan dana.

Calon juga perlu mempunyai kemahiran pemasaran dan pengorganisasian yang cemerlang dan mahir dalam Bahasa Melayu dan Inggeris. Calon mestilah mempunyai personalifi dan kemahiran komunikasi yang baik bagi mengurus dan membawa pihak-pihak yang relavan bagi tujuan kolaborasi.

Calon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian, Ijazah Profesional, Ijazah Sarjana atau setaraf dalam bidang berkaitan.

Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun, sebaik-baiknya dalam sek’for korporat atau organisasi berkaitan.

GAJI DITAWARKAN : RM10,000 - RM12,000 (sebulan)

Taraf jawatan adalah secara kontrak. Pakej ganjaran menarik disediakan berdasarkan kelayakan dan pengalaman calon.

Permohonan (resume) perlu dihantar sebelum 16 Mei 2016 ke alamat:

UNIT PERJAWATAN & KENAIKAN PANGKAT
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
JABATAN PENDAFTAR, ARAS 5
BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN

Calon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk temuduga dan calon yang berjaya
akan diminta melapor diri secepat mungkin. Jika calon tidak menerima sebarang jawapan
selepas 3 bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

Iklan rasmi jawatan kosong Universiti KEBANGSAAN MALAYSIA sila muat turun disini.

0 Comments

Post a Comment