Jawatan Akademik (Pensyarah) UMT Tahun 2016

IKLAN JAWATAN AKADEMIK (PENSYARAH) UMT TAHUN 2016

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan pada tahun 2001 dan berfokuskan bidang Sains Marin dan Sumber Akuatik. UMT mempelawa permohonan daripada warganegara dan bukan warganegara untuk mengisi kekosongan jawatan Pensyarah Universiti (UMT) tahun 2016.

PEMOHON HENDAKLAH MEMPUNYAI SYARAT KELAYAKAN SEPERTI BERIKUT:
PENSYARAH UNIVERSITI LANTIKAN KE GRED DSS1/DSS3/KHAS
Universiti Malaysia Terengganu Jobs - Jawatan Kosong UMT

a) ljazah Sarjana Muda dan ljazah Sarjana dan/atau ljazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang
berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tem patan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
b) Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya, mempunyai
pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan; dan
c) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA MEMOHON
Untuk maklumat lanjut berhubung syarat lantikan dan borang permohonan, sila layari laman sesawa ng http://www.umt.edu.my. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:
PENGARAH
Pusat Bakat dan Inovasi Akademik
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel : 09- 6684482 / 4408 / 4554


Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 NOVEMBER 2015.

Sumber iklan jawatan UMT sila layari laman sesawang JOB UMT disini.

0 Comments

Post a Comment